Projekt

Smålands kran &Specialtransporter har sedan starten växt tillsammans med våra kunder. Vi såg tidigt att behovet av att kunna ta oss an större uppgifter såsom stöd och genomförande vid projektering av större leveranser blev nödvändig för att kunna möta kundernas behov och hålla en högre kvalité. Med ett brett kontaktnät över hela Skandinavien så ser vi till att kunna genomföra komplicerade projekt och leveranser tidseffektivt, säkert och kostnadseffektivt. Vi har en gedigenegen fordonspark med allt från kranbilar, specialtrailrar, följebilar och öppna bil+släp. Våra personal har bred kompetens och erfarenhet gällande specialtransporter och krävande uppdrag med små marginaler där allt måste fungera felfritt.

Vi är med hela vägen!

Från kostnadsberäkningar, ansökan av dispenser in &utrikes, Följebilar / VTL, Besiktning av platsen för leverans, bokning av mobilkran eller liknande nödvändig utrustning. Under flertalet projekt hos våra kunder har vi även varit på plats och ombesörjt nödvändiga förberedelser innan och efter leverans av gods. Dessa förberedelser kan innebära allt från utläggning av körplåtar, nedtagning av träd, utjämning av terräng etc.

Vi ser även till att nödvändig och rätt dokumentation finns under projektet. Från lyftplan, APD, APV , metodbeskrivning och riskanalys.

Under hela projektet har ni en och samma kontakt hos oss som är med ifrån start till slut och som ser till att aktivt och effektivt lösa alla utmaningar längs med projektets gång. Oavsett årstid, tid på dygnet eller dag i veckan.

Enkelt summerat.. Ni bokar och vi genomför!