Följebil

Krävande transporter behöver oftast följebilar eller VTL för att kunna genomföras.

I vår fordonsflotta har vi därför egna följebilar med erfaren personal.

Vi utför rekognosering och dispensansökning för att transporten ska kunna genomföras så säkert och smidigt som möjligt.

Vid behov finns även VTL-fordon att tillgå.